PREGRADNE STIJENE

Većina športskih dvorana projektirana je za istovremeno odvijanje niza športskih aktivnosti ili ako se radi o školskim dvoranama za istodobno odvijanje nastave s više razreda. Zbog toga se postavljaju pregradne stijene koje dvoranu pregrađuju fizički u dvije ili tri cjeline, te se u tim dijelovima mogu nesmetano odvijati treninzi ili razne športske aktivnosti.
Pregradne stijene mogu biti: jednostruke ili dvostruke izrađene u cijelosti od platna ili u kombinaciji plazna + zaštitna mreža (po visini).

DUGAVE

- jednostruka pregradna stijena PVC

- jednostruka pregradna stijena
kombinacija PVC + mreža

BUJE

 

Prikaz dizanja i spuštanja pregradne stijene u športskoj dvorani BIBINJE.

 

Pomična - sklopiva pregradna stijena - ŠIBENIK

- ovaj tip pregrade se koristi u manjim dvoranama;
svaki se segment može odvojiti i još dodatno preklopiti
radi lakšeg smještaja