OPREMANJE IGRALIŠTA

Školska športska igrališta svojim sadržajima omogućavaju bavljenje športskim aktivnostima za vrijeme nastave ili u slobodno vrijeme. Sadrže igrališta i rekvizite za: nogomet / rukomet, košarku, odbojku, tenis i badminton, a čak i za stolni tenis.

- višenamjensko športsko igralište za nogomet,
košarku, rukomet i odbojku

- gol za nogomet 5 x 2 m
- gol za rukomet 3 x 3 m

- jednocjevna košarkaška konstrukcija - višecjevna košarkaška konstrukcija
- mini košarka pomična
- viseća kuglana
- zaštitne mreže za igrališta